Vítejte na stránkách společnosti DRV Linien Bau s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti DRV Linien Bau s.r.o. je projekční činnost v oblasti výstavby a elektromobility. Zajišťujeme inženýring, provádění elektromontážních prací a dodávek v oboru silnoproudých a slaboproudých instalací, fotovoltaických elektráren, telekomunikačních sítí a zároveň i stavební práce, revize, servis, opravy a údržby elektroinstalací.

 

 

Díky bohatým zkušenostem můžeme realizovat kteroukoliv část výstavby, od projekční činnosti a inženýringu přes samotnou realizaci, až po následný servis, revizi nebo opravu.

×

Díky bohatým zkušenostem můžeme realizovat kteroukoliv část výstavby, od projekční činnosti a inženýringu přes samotnou realizaci, až po následný servis, revizi nebo opravu.

Služby


Projekce a inženýring

provádíme projektování elektro zařízení a staveb ve všech stupních:

 • studie proveditelnosti
 • dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • dokumentace pro provedení stavby (RDS)
 • dokumentace skutečného provedení (DSPS)
 • zajištění kolaudačního souhlasu
 • poradenství

liniové stavby

výkopy a pokládka elektrických a telekomunikačních sítí

 • provádíme výstavbu sítí na klíč
 • studie, projekt k územnímu rozhodnutí
 • projednání s úřady, vyřízení povolení
 • projednání věcných břemen s vlastníky
 • vyřízení územního rozhodnutí
 • prováděcí dokumentace
 • projekt DIO – Dopravně inženýrské opatření
 • výkop a pokládka liniové trasy
 • geodetické zaměření
 • úpravy povrchů, asfalty, dlažba, zatravnění

elektroinstalace NN/VN

výstavba, rekonstrukce a oprava elektroinstalací bytů, bytových domů, nebytových prostor, administrativních budov, průmyslových objektů, atd:

 • kompletní elektroinstalace – vnitřní, vnější
 • kabelové přípojky, odběrná místa, vyřízení přihlášek k odběru elektrické energie včetně zajištění osazení elektroměrů
 • přeložky kabelů
 • výstavba fotovoltaických elektráren
 • výstavba trafostanic
 • venkovní a vnitřní rozvody pro osvětlení, zásuvky a přívody pro el. zařízení
 • návrh, dodávka a montáž osvětlení
 • osvětlení vnitřních a venkovních prostor, veřejné osvětlení
 • uzemnění a hromosvody

nabíjecí stanice pro elektromobily

dodávka, montáž, revize a údržba nabíjecích stanic pro elektromobily

 • provádíme výstavbu nabíjecích stanic AC/DC na klíč
 • studie proveditelnosti, projekt k územnímu rozhodnutí
 • projednání s úřady, vyřízení povolení
 • prováděcí dokumentace
 • projekt DIO – Dopravně inženýrské opatření

slaboproudé instalace

kompletní dodávka, montáž, oprava a servis:

 • domovní komunikace (domácí telefony DT, zvonky, videotelefony VDT, atd.)
 • ozvučení budov
 • kontrola vstupu, docházkové systémy
 • měření a regulace
 • inteligentní řešení budov – SMART Building
 • LAN, optické sítě

servis a údržba

 • VN zařízení, rozvoden, trafostanic
 • NN rozvoden a elektroinstalace
 • telekomunikačních sítí
 • nabíjecích stanic pro elektromobily
 • energetických a strojních zařízení dieselagregátů
 • zdrojů nepřerušitelného napájení – UPS
 • DC zdrojů a akumulátorových baterií

revize

 • revize elektro do 1000V
 • revize elektro do 35kV
 • výchozí revize
 • pravidelné revize
 • revize a zkoušky el. spotřebičů a ručního el. nářadí
 • revize uzemnění a hromosvodů

naši partneři


kontakt


fakturační údaje

DRV Linien Bau s.r.o

Břehová 208/8

110 00 Praha – Josefov

IČ: 09284435

DIČ: CZ09284435

kancelář a doručovací adresa

DRV Linien Bau s.r.o

DRV Linien Bau s.r.o

Ruská 473/8

101 00 PRAHA 10

kontakty

+420 605 227 152

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

DRV Linien Bau © 2024

Web design: COMPTUR